Marathi Kavita Baba

Marathi Kavita Baba

ही कविता बाबा आणि मुलगी यांच्या नात्यावर लिहीली आहे.

marathi kavita baba 

बाबा

⚡⚡⚡⚡⚡

असा का रे बाबा तु
कितीही थकलास तरी
का नाही रे
चिडत तु

⚡⚡⚡⚡⚡

तु तुझ्या भावना
कधीच व्यक्त करत नाहीस
तुझ माझ्यावरच प्रेम
कधीच बोलुन दाखवत नाहीस

⚡⚡⚡⚡⚡

तुझा कुठलाही त्रास
एक लेकच समजु शकते
तु कितीही नाही बोललास
तरी तुझ मन मीच वाचु शकते

⚡⚡⚡⚡⚡

तुझी शिकवण
आजही मला आठवते
तुझ्या सोबत घालवलेला प्रत्येक क्षण
मी रोजच जगत असते

⚡⚡⚡⚡⚡

रोज येते रे बाबा
तुझी आठवण मला
तुझी लेक आता मोठी झाली
हे कळलय ना रे तुला

⚡⚡⚡⚡⚡

तृप्ति समीर टिल्लू 

 

 

3 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *